Kulturboka - Alla program

Du väljer program i tabellen nedan. Klicka på texten Boka på aktuell rad för att öppna sidan där du väljer dag och tid.

Program Riktar sig till     Boka
FILMVERKSTAD MED STOCKHOLMS FILMFESTIVAL JUNIOR med Pedagoger från Stockholms Filmfestival - perioden 14 feb--28 mar 2019 Grundskolan och gymnasiet 10-19 år

Boka
BIBLIOTEKSSTUND FöR åK 1 - perioden 23 jan-- 8 maj 2019 Grundskolan åk 1

Boka
BIBLIOTEKSVISNING åK 5 - perioden 21 jan-- 3 jun 2019 Grundskolan åk 5

Boka
Antal program: 3