Kulturboka - Alla program

Du väljer program i tabellen nedan. Klicka på texten Boka på aktuell rad för att öppna sidan där du väljer dag och tid.

Program Riktar sig till     Boka
FILM MRF VICTOR OCH JOSEFINE - perioden 20 nov--23 nov 2017 Grundskolan fsk-åk 3

Boka
FILM MRF CATWALK/GIRAFFADA - perioden 22 nov--24 nov 2017 Grundskolan åk 4-6

Boka
FILM MRF FRöKEN OMöJLIG - perioden 20 nov--21 nov 2017 Grundskolan åk 6-7

Boka
FILM MRF SAMEBLOD - perioden 22 nov--23 nov 2017 Grundskolan och gymnasiet åk 8t. o. m gy

Boka
FILM MRF JORDGUBBSLANDET - måndag 20 nov 2017 Grundskolan och gymnasiet åk 8 t. o. m. gy

Boka
FILMVERKSTAD MED FILM I ÖSTERåKER med Filmpedagog från Bergagårdens Film och Teater - perioden 8 feb-- 1 dec 2017 Grundskolan och gymnasiet åk 4 - gy

Boka
KLASSBESöK MED BOKPRAT FöR åK 3 med Österåkers bibliotek - perioden 14 sep-- 7 dec 2017 Grundskolan åk 3

Boka
KLASSBESöK MED BOKPRAT FöR åK 4 med Österåkers bibliotek - perioden 11 sep-- 4 dec 2017 Grundskolan åk 4

Boka
BIBLIOTEKSSTUND FÖR ÅK 1 - perioden 13 sep-- 6 dec 2017 Grundskolan åk 1

Boka
FÖRSKOLESTUND På BIBLIOTEKET - perioden 10 okt-- 5 dec 2017 Förskolan 4-5 år

Boka
Antal program: 10