Kulturboka - Alla program

Länk till Österåkers behandling av personuppgifter

Du väljer program i tabellen nedan. Klicka på texten Boka på aktuell rad för att öppna sidan där du väljer dag och tid.

Program Riktar sig till     Boka
FILM AGATHA-GRANNDETEKTIVEN - perioden 19 nov--21 nov 2018 Grundskolan åk 2-4

Boka
MäNSKLIGA RäTTIGHETER FILM: I AM ELEVEN - perioden 21 nov--23 nov 2018 Grundskolan åk 4-6

Boka
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FILM: LITTLE WING - tisdag 20 nov 2018 Grundskolan åk 6-9

Boka
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FILM: AMATÖRER - perioden 19 nov--20 nov 2018 Grundskolan och gymnasiet åk 9 och gy

Boka
VR FöR SÄRSKILDA BOENDEN OCH TRäFFPUNKTER I ÖSTERÅKERS KOMMUN med VR-filmer om Österåkers natur och kultur - perioden 29 okt-- 4 dec 2018 Allmänheten 65+

Boka
PROVA VR med Film i Österåker - perioden 27 dec--28 dec 2018 Grundskolan 10-12 år

Boka
BIBLIOTEKSSTUND FöR åK 1 - perioden 19 sep-- 5 dec 2018 Grundskolan åk 1

Boka
Antal program: 7